Klachten en bezwaar

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Ook dat horen we graag van u. We maken onderscheid tussen klachten en bezwaar.

Klachten

Heeft u een klacht over de werkwijze van de VKB, bent u ontevreden over de manier waarop u bent behandeld of heeft u een kritische opmerking over de VKB? Laat het ons weten. Klik hier om meer te lezen.

Klachtenformulier

U kunt een klacht indienen via het klachtenformulier.
U kunt uw klacht ook per brief of per mail (via klachten@vkb.nl) indienen.

Let op: u kunt het klachtenformulier niet gebruiken voor het indienen van een bezwaar tegen een besluit (beschikking) van de Volkskredietbank.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de Volkskredietbank dan kunt u hiertegen bezwaar maken. In het besluit (vaak beschikking genoemd) kunt u lezen hoe en waar u uw bezwaar kunt indienen. Klik hier om meer te lezen.


Aanbestedingsklachten (alleen voor zakelijke relaties VKB)

Heeft u een klacht in het kader van een aanbestedingsprocedure van de VKB? Dan is een specifieke klachtenprocedure van toepassing.
Klik hier om die procedure te lezen en het klachtenformulier te downloaden.