Beleid

De bij de VKB aangesloten gemeenten hebben in een plan vastgelegd hoe ze aankijken tegen integrale schuldhulpverlening en welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. In het plan staat onder andere wie een verzoek tot schuldhulpverlening kan indienen en wat daarbij de voorwaarden zijn. Ook is op hoofdlijnen aangegeven hoe de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd.

Klik hier voor het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2019.

De VKB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. De VKB heeft het plan verder uitgewerkt in de beleidsregels schuldhulpverlening. Daarin is opgenomen welke regels en voorwaarden er zijn voor de toelating tot schuldhulpverlening. Ook staat in de beleidsregels wanneer schuldhulpverlening kan worden geweigerd of worden beëindigd.