Missie en visie

Het hebben van financiële problemen kan vergaande gevolgen hebben. In het dagelijks (gezins) leven kan het leiden tot een sociaal isolement, in de werkomgeving kan het leiden tot ziekteverzuim of het maken van fouten door concentratieverlies. De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen stelt zich ten doen haar klanten te begeleiden bij het – zoveel mogelijk zelf – op orde brengen en houden van hun financiën en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid. Uitgangspunt hierbij is altijd dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor het slagen van de hulpverlening.

In ons werk combineren wij een sociale benadering van de klant en zijn situatie met een zakelijke instelling. Wij leggen het accent in onze benadering niet op de schuld maar op de persoon en bieden individueel maatwerk. In eerste instantie richten we ons op het bereiken van een financieel stabiele situatie bij de klant, daarna zoeken we naar een oplossing voor eventuele schulden. Blijkt het oplossen van schulden of het bereiken van blijvende financiële zelfredzaamheid niet mogelijk, dan richten we ons op het voorkomen van het verslechteren van de financiële en maatschappelijke positie van de klant.

Wij willen binnen ons werkgebied dé vanzelfsprekende dienstverlener en samenwerkingspartner zijn voor het bieden van begeleiding bij financiële problemen.
Als organisatie:

  • Werken wij klantgericht en leveren wij de afgesproken kwaliteit;
  • Hebben wij kennis van zaken, en werken wij proactief en slagvaardig;
  • Zoeken wij actief naar mogelijkheden tot samenwerking;
  • Bieden wij onze medewerkers een prettige werksfeer en uitdagend werk.