Cursussen en trainingen

Gelet op het budget

Steeds meer mensen hebben moeite met het beheren van hun financiën. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen. Met name wanneer mensen terugvallen op een minimuminkomen kan er behoefte zijn aan handreikingen om weer grip op de situatie te krijgen. De cursus Gelet op het budget biedt cursisten deze handreikingen.

Opgeruimd staat netjes

Veel mensen vinden het lastig om hun administratie goed te ordenen. Tijdens de training Opgeruimd staat netjes wordt de deelnemers door middel van een 10-stappenplan geleerd hoe ze hun administratie op orde kunnen krijgen en houden.

Geld speelt een rol

Soms krijgen mensen te maken met een terugval in hun inkomen. Hoe ga je hier mee om? Waar moet je op letten? Hoe voorkom je erger? In de workshop Geld speelt een rol leert men op interactieve wijze hoe een terugval in inkomen kan worden opgevangen.

€uries €nzo, Mijn geld en ik en Gat in mijn hand

Jongeren hebben tegenwoordig veel geld te besteden. Daar staat tegenover dat jongeren veel keuzes moeten maken. Daarnaast zijn er veel verleidingen. Zo zijn jongeren erg gevoelig voor het mee willen doen, waardoor er niet altijd de meest verstandige keuzes worden gemaakt.
De interactieve trainingen €uries €nzo, Mijn geld en ik en Gat in mijn hand sluiten nauw aan bij de belevingswereld van jongeren.

Cursus Kostdat?!?!

De financiële opvoeding van kinderen bepaalt voor een groot deel de financiële zelfstandigheid op latere leeftijd. Voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs is daarom de cursus Kostdat?!?! ontwikkeld. Spelenderwijs leren kinderen de waarde van geld kennen, keuzes maken en wat er fout kan gaan als er niet zorgvuldig met geld wordt omgegaan.

Thema avonden

Naast het geven van gastlessen op scholen, verzorgt de afdeling Preventie van de VKB voor ouders en verzorgers ook thema-avonden tijdens bijvoorbeeld een ouderavond.