Voorlichting

Hulpverleners, intermediairs, werkgevers en/of ketenpartners kunnen een belangrijke rol vervullen in de eerste hulp bij schulden.

Uit de praktijk is gebleken dat er regelmatig behoefte is aan voorlichting over het vakgebied schuldhulpverlening en over de VKB in het algemeen.

De hulpverleners, intermediairs, werkgevers en/of ketenpartners hebben na het volgen van een voorlichting een helder beeld over de VKB als organisatie, haar diensten en de werkwijze. Dit leidt tot het verstrekken van meer en betere informatie en indien noodzakelijk tot een goede en snellere doorverwijzing.

Na het volgen van een voorlichting kan er ook een juiste afweging worden gemaakt of de instantie zelf wat kan betekenen voor haar cliënt of medewerker of dat een doorverwijzing op zijn plek is.

Neem voor vrijblijvende informatie contact op met de afdeling Preventie.