Product Tarieven Toelichting
Budgetbeheer
administratieve bijdrage
€ 2,61 per maand
voor iedereen (m.u.v. vorm ‘betaald’)
betaald budgetbeheer
€ 36,53 per maand
alleen voor de vorm ‘betaald’
ontvangen papieren afschriften
€ 2,61 per maand
geldt niet bij beschermingsbewind
(tijdelijke) Bankpas
€ 15,54 per bankpas
-
Beschermingsbewind
(landelijk vastgestelde tarieven)
zie NB. 1 en 2.
aanvangswerkzaamheden
€ 586,00 éénmalig
dit betreft het beheer van de eerste drie maanden en het opmaken van een boedelbe-schrijving
€ 439,00 éénmalig bij vooraf-gaand budgetbeheer
bij voorafgaand budgetbeheer is een aantal werkzaamheden al uitgevoerd
Standaard beloning
€ 103,75 per maand
voor de werkzaamheden die standaard onder de bewindvoering vallen
Beloning problematische schulden
€ 134,25 per maand
voor werkzaamheden in verband met problema-tische schulden
eindrekening & -verantwoording
€ 220,00 per eindrekening en –verantwoording
opmaken van een eindrekening en -verantwoording
2-persoons huishouden
20% verhoging
voor gehuwden of personen die een economische eenheid vormen, geldt dat alle bewindtarieven worden verhoogd met 20% (m.u.v. onder-staande bijzondere en extra werkzaamheden)
bijzondere werkzaamheden
€ 366,00 per situatie
werkzaamheden bij verhuizing / verkoop / ontruiming woning
extra werkzaamheden
€ 73,20 per uur
voorbeelden van deze incidentele werkzaam-heden zijn het voorkomen afsluitingen van elektra / gas / water, reistijd en of reiskosten. De VKB vraagt vooraf toestemming van de kantonrechter om deze extra kosten in rekening te mogen brengen.
Kredietverstrekking (incl. saneringskrediet)
zie onderstaande tabellen met voorbeelden
lees bij een persoonlijke lening ook het kredietprospectus op onze website
NB.: 1. Alle tarieven van Beschermingsbewind zijn conform de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op 4 november 2014 (hierna: Regeling). De jaarbeloning wordt per halve maand gefactureerd en wordt in maandelijkse termijnen betaald. De tarieven worden vanaf 1 januari 2017 jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig artikel 13 van de Regeling. Op grond van de herziene vrijstelling van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is over de genoemde bedragen geen BTW verschuldigd.
2. Indien cliënt onvoldoende draagkracht heeft om de kosten van Beschermingsbewind zelf te betalen, zal de VKB namens cliënt een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen bij de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven.
Tarievenoverzicht VKB 01 januari 2023 (1.101221).docx 2  2
Voorbeelden persoonlijke lening (PL) Kredietsom Maandlast Looptijd Totale prijs krediet Jaarlijks kostenpercentage*
€ 1.000,00
€ 44,42
24 mnd.
€ 1.066,08
6,4 %
€ 1.802,10
€ 55,00
36 mnd.
€ 1.980,00
6,4 %
€ 2.000,00
€ 61,04
36 mnd.
€ 2.197,44
6,4 %
€ 2.555,71
€ 78,00
36 mnd.
€ 2.808,00
6,4 %
€ 3.000,00
€ 70,75
48 mnd.
€ 3.396,00
6,4 %
€ 5.000,00
€ 97,17
60 mnd.
€ 5.830,20
6,4 %
Voorbeelden saneringskrediet (SK) Kredietsom Maandlast Looptijd Totale prijs krediet Jaarlijks kostenpercentage*
€ 1.715,38
€ 55,00
36 mnd.
€ 1.980,00
10,0 %
€ 2.432,72
€ 78,00
36 mnd.
€ 2.808,00
10,0 %
* Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) is een prijsaanduiding voor het krediet