Budgetbeheer

Bij budgetbeheer nemen wij uw geldzaken (tijdelijk) over. Wij zorgen ervoor dat in ieder geval uw vaste lasten worden betaald. U ontvangt wekelijks een bedrag aan huishoudgeld.

Om u goed te kunnen helpen hebben we gegevens van u nodig.
TIP; veel van deze gegevens kunt u via 'Mijn overheid’ www.mijnoverheid.nl opzoeken en gebruiken.

Hoe lang duurt budgetbeheer?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In principe is de maximale duur van budgetbeheer 4 jaar.  In het algemeen geldt dat budgetbeheer zo kort mogelijk voor u wordt ingezet. Als u na verloop van tijd weer zelf in staat bent uw budget te beheren, dragen wij het budgetbeheer geleidelijk weer aan u over.

 

Hoeveel geld staat er op mijn VKB bankpas?

Dit kunt u zien via onderstaande link:

https://www.prepaidsaldo.com/

Op uw pasje ziet u linksonder uw ‘Klantnummer’ en een ‘Veiligheidscode’.
Deze typt u in de daarvoor bestemde vakjes op de pagina.
Daarna klikt u rechtsonder op ‘Volgende’ en u ziet het saldo.
Klikt u nogmaals op ‘Volgende’, dan ziet u een overzicht van de transacties. 

Hoeveel huishoudgeld krijg ik?

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Hoeveel huishoudgeld u krijgt wordt in overleg met uw budgetconsulent bepaald.
Bij de bepaling van de hoogte van uw huishoudgeld hebben we algemene richtlijnen.
In 2019 hanteren we de volgende bedragen als richtlijn:
1 persoons huishouden: 48,- per week
2 persoons huishouden: 79,- per week
2 personen, 1 kind: 95,- per week
2 personen, meer kinderen 106,- per week


 

Mijn energie- of waterleverancier dreigt met afsluiting, mijn woningbouwvereniging dreigt met uithuiszetting. Wat moet ik doen?

Neem zo snel mogelijk contact op met de VKB. Soms kunnen wij uitstel krijgen of een andere oplossing voor u vinden.

Mijn huishoudgeld is niet gestort, hoe kan dit?

Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Het huishoudgeld wordt op maandag overgeboekt. De verwerkingstijd is maximaal 1 werkdag. Het geld staat uiterlijk dinsdag op uw rekening. Via “Mijn VKB” kunt u zelf kijken of het huishoudgeld aan u is overgemaakt.

Is het huishoudgeld niet overgemaakt? Dan kan het zijn dat er onvoldoende saldo was om uw huishoudgeld over te maken. Ook kan er sprake zijn van een technische storing. In dat geval wordt u via "Nieuws" op onze homepage hierover op de hoogte gehouden.

Moet ik de VKB betalen voor mijn budgetbeheer?
Voor budgetbeheer betaalt u een administratieve bijdrage per maand. Alleen als van budgetbeheer ‘betaald’ gebruik maakt, betaald u een hoger bedrag. De kosten voor schuldhulpverlening staan in ons tarievenoverzicht. Deze vindt u onder ‘Meer informatie?’
Moet ik mijn auto verkopen als ik gebruik maak van budgetbeheer?
Dit hangt af van uw financiële situatie. U moet in de eerste plaats beschikken over voldoende inkomsten om maandelijks al uw vaste lasten, rekeningen en huishoudgeld te kunnen betalen. Zijn de kosten van uw auto te hoog, dan kan de verkoop een voorwaarde zijn voor het voortzetten van het budgetbeheer.
Ook als er sprake is van schulden en wij betalingsafspraken maken met schuldeisers, kan de verkoop van de auto als voorwaarde worden gesteld voor het voortzetten van de schuldhulpverlening. De keuze voor het wel of niet verkopen van de auto blijft altijd aan u. Als u uw auto wilt houden, kan dit een belemmering zijn voor de schuldhulpverlening.
Moet ik mijn koophuis verkopen als ik gebruik maak van budgetbeheer?

Dit hangt af van uw financiële situatie. We kijken of uw hypotheeklast in verhouding is tot uw inkomen en of u de andere vaste lasten en rekeningen maandelijks kunt betalen. Als we verwachten dat de verkoop van uw huis genoeg geld opbrengt om (een deel van) uw schulden te betalen, zullen we hierover met u in gesprek gaan.
Heeft u een koophuis en wilt u weten of verkoop aan de orde is, kunt u hierover contact opnemen met uw budgetconsulent.
De beslissing over de verkoop van uw huis is aan u. Als u uw huis niet wilt verkopen kan dit een belemmering zijn voor de schuldhulpverlening.

Mogen mijn schuldeisers beslag leggen op mijn inkomsten of mijn inboedel als ik gebruik maak van budgetbeheer?
Helaas is een in beslagname door een schuldeiser vaak niet te voorkomen, ook niet als u gebruik maakt van de dienstverlening van de VKB. Neemt u altijd contact op met uw budgetconsulent als er sprake is van een (dreigende) beslaglegging.
Als er beslag wordt gelegd op uw inkomen, vraagt de deurwaarder de gegevens van uw inkomsten en vaste lasten bij u op. Vult u het formulier dat u hiervoor krijgt altijd in. De deurwaarder moet namelijk volgens de wet rekening houden met uw beslagvrije voet. Dit is het minimale bedrag dat u zelf mag houden om uw vaste lasten en uw eten van te betalen. Vult u het formulier niet in, dan bestaat de kans dat er teveel beslag wordt gelegd op uw inkomen.
Het beslag op uw inkomen wordt opgeheven, als de schuld waarvoor het beslag was gelegd, is afgelost. Hetzelfde geldt als uw schuldregeling succesvol is afgesloten, of wanneer de Wsnp voor u is uitgesproken.