Minnelijke Schuldregeling

Zijn uw schulden zo hoog dat u deze niet meer kunt aflossen, dan zoekt de VKB samen met u naar een oplossing, die zowel goed is voor u als voor uw schuldeisers. Een minnelijke schuldregeling kan dan een oplossing zijn.
Lees meer hierover in de folder "Minnelijke schuldregeling".

Om u goed te kunnen helpen hebben we gegevens van u nodig.
TIP; veel van deze gegevens kunt u via 'Mijn overheid’ www.mijnoverheid.nl opzoeken en gebruiken.

Ik ben getrouwd geweest in gemeenschap van goederen. Heeft dit gevolgen voor mijn schuldregeling?

Als er sprake was van gemeenschappelijke schulden, is dit zeker het geval. Ook voor uw ex-partner heeft uw schuldregeling mogelijk gevolgen. Geef bij een aanvraag schuldregeling daarom altijd aan dat u getrouwd bent geweest.

Ik heb boetes. Kom ik dan wel in aanmerking voor een minnelijke schuldregeling?

Dat hangt af van het soort boetes dat u heeft.  Sommige boetes zijn onsaneerbaar en moeten voor de start van de schuldregeling worden betaald.

Ik heb een koophuis. Moet ik mijn huis verkopen als ik een schuldregeling aanvraag?

In sommige gevallen stellen we bij de aanvraag voor een schuldregeling de verkoop van uw koophuis als voorwaarde.  Als we verwachten dat de  verkoop van uw huis genoeg geld opbrengt om (een deel van) uw schulden te betalen, zullen we hierover met u in gesprek gaan. Heeft u een koophuis en wilt u weten of verkoop aan de orde is, kunt u hierover contact opnemen met uw budgetconsulent.
De beslissing over de verkoop van uw huis is aan u. Als u uw huis niet wilt verkopen kan dit een belemmering zijn voor de schuldhulpverlening.

Ik woon samen of ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en ben de enige met schulden. Moet mijn partner meedoen in de schuldregeling?

Nee. De inkomsten van uw partner worden wel meegenomen bij de berekening van uw aflossingscapaciteit. 

Moet ik mijn auto verkopen als ik gebruik maak van een schuldregeling?
De verkoop van de auto kan als voorwaarde worden gesteld voor de minnelijke schuldregeling. Heeft u uw auto nodig voor uw werk, of is er sprake van een medische noodzaak, dan kunt u uw auto soms houden. U moet de noodzaak hiervan dan wel kunnen aantonen
Moet ik mijn kinderbijslag inleveren voor de schuldregeling?

Nee. Uw kinderbijslag is geen inkomen en wordt niet meegenomen in de schuldregeling.

Worden al mijn schulden na afloop van de minnelijke schuldregeling of Wsnp kwijtgescholden?
Dit geldt voor bijna alle schulden, met twee uitzonderingen: CJIB-boetes en bepaalde vorderingen van DUO. Na afloop van de schuldregeling moet u de boetes bij het CJIB alsnog betalen. Vorderingen van DUO worden alleen kwijtgescholden als ze achterstallig zijn.
Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de afdeling schuldregeling.