Rapportage van Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Over deze evaluatie

Rapport auteur
Lennart Koster
Evaluatie opdrachtgever
Sharon Smit, directeur Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Evaluatiedatum
25-08-2023
Onderzoeksmethode
WCAG-EM
Laatste update
06-10-2023

Managementsamenvatting

De nieuwe website van de Volkskredietbank is, op de PDF's na, toegankelijk.

Scope van de evaluatie

Website naam
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Scope van de website
Alle webcontent van de publieke website van Volkskredietbank Noord-Oost Groningen op https://volkskredietbank.nl
WCAG Versie
2.1
Conformiteitsdoel
A & AA
Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
Edge, Chrome, Firefox, Safari, iOS
Verdere onderzoeksvereisten
In het rapport zal een omschrijving van de problemen gegeven worden, samen met suggesties voor het oplossen van de problemen.

Uitgebreide toetsresultaten

Samenvatting

Gerapporteerd over 50 van 50 WCAG 2.1 A & AA Success Criteria.

Alle resultaten

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.1.1: Niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

Hele sample

Bevindingen:

Niet van toepassing

1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.3 Aanpasbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.3.1: Info en relaties
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.3.2: Betekenisvolle volgorde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.3.4: Weergavestand
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.3.5: Identificeer het doel van de input
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
1.4.1: Gebruik van kleur
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.4.2: Geluidsbediening
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.4.3: Contrast (minimum)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.4.4: Herschalen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.4.5: Afbeeldingen van tekst
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.4.10: Reflow
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.4.12: Tekstafstand
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

1.4.13: Content bij hover of focus
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.1.1: Toetsenbord
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Onvoldoende, een van de PDF's heeft een focusvolgordeprobleem. Zie 2.4.3.

2.1.2: Geen toetsenbordval
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

2.1.4: Enkel teken sneltoetsen
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.2 Genoeg tijd
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.2.1: Timing aanpasbaar
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

2.4 Navigeerbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.4.1: Blokken omzeilen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

2.4.2: Paginatitel
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

2.4.3: Focus volgorde
Hele sample

Uitkomst: Onvoldoende

Hele sample

Bevindingen:

Het aanvraagformulier Persoonlijke Lening is een PDF met invulvelden. De focusvolgorde van deze invulvelden is onlogisch en daardoor niet toegankelijk.

2.4.4: Linkdoel (in context)
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

2.4.5: Meerdere manieren
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

2.4.6: Koppen en labels
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

2.4.7: Focus zichtbaar
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
2.5.1: Aanwijzergebaren
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.2: Aanwijzerannulering
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.3: Label in naam
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

2.5.4: Bewegingsactivering
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.1.1: Taal van de pagina
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

3.1.2: Taal van onderdelen
Hele sample

Uitkomst: Niet van toepassing

3.2 Voorspelbaar
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.2.1: Bij focus
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

3.2.2: Bij input
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

3.2.3: Consistente navigatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

3.2.4: Consistente identificatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
3.3.1: Foutidentificatie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

3.3.2: Labels of instructies
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

3.3.3: Foutsuggestie
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

4 Robuust

4.1 Compatibel
Success Criterium Uitkomst Bevindingen
4.1.1: Parsen
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

4.1.2: Naam, rol, waarde
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

4.1.3: Statusberichten
Hele sample

Uitkomst: Voldoende

Hele sample

Bevindingen:

Geen problemen aangetroffen

Sample met getoetste webpagina's

  1. Homepage - Volkskredietbank.nl
  2. Dienstenpagina - Volkskredietbank.nl/diensten
  3. Cursuspagina - Volkskredietbank.nl/cursussen
  4. Veelgestelde vragen pagina - Volkskredietbank.nl/veelgestelde-vragen
  5. Contactpagina - Volkskredietbank.nl/contact
  6. PDF aanvraagformulier persoonlijke lening met invulvelden - https://volkskredietbank.nl/Aanvraagformulier%20PL%20met%20invulvelden%20V7.140618.pdf
  7. Bezwaarpagina - Volkskredietbank.nl/bezwaar

Webtechnologie

HTML,CSS,WAI-ARIA,PDF,jQuery 3.6.0,DOM,HTML5,WordPress 6.3

Bij het onderzoek gebruikte browsers en softwareprogramma's

Firefox 118.01, Chrome 117.0.5938.150, Windows 11 22621.2283

Onderbouwing van de evaluatie

Niet ingevuld