Voordeel voor u als werkgever

Het inzetten van schuldbemiddeling voor uw werknemer biedt u als werkgever een aantal voordelen:

Voorkomt uitval

Het ziekteverzuim van uw werknemer zal afnemen, de kosten van het inhuren van tijdelijke krachten en reïntegratie nemen af.

Rust op de werkvloer

Uw medewerker hoeft zich tijdens werktijd niet meer bezig te houden met zijn financiële problemen en is daardoor productiever en maakt minder fouten en ongelukken.

Goed werkgeverschap

Het bieden van ondersteuning aan uw werknemers vergroot hun loyaliteit. Dit heeft een gunstig effect op het personeelsverloop in uw organisatie en kan leiden tot een besparing van wervingskosten.

Voorkomt diefstal en fraude

Bij financiële problemen kan grensoverschrijdend gedrag ontstaan. Schuldbemiddeling kan de negatieve effecten hiervan voorkomen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

U laat zien oog te hebben voor (problemen van) uw medewerkers en neemt uw maatschappelijke verantwoordelijkheid door hen hulp te bieden.