Wat bieden wij?

Afhankelijk van de financiële hulpvraag kunnen we uw werknemer helpen met:

Financiële ondersteuning

  • Inkomensbeheer;
  • Coachingsgesprekken.

Intensieve financiële ondersteuning

  • Inkomensbeheer;
  • Het treffen van betalingsregelingen waarbij schulden voor 100% worden afgelost;
  • Schuldregeling via het minnelijke traject;
  • Het indienen van een Wsnp-verzoekschrift.

Kosten

Wij werken met verschillende pakketten, waaraan tarieven zijn verbonden. Op basis van het eerste gesprek met uw werknemer bepalen we in overleg met u welk pakket op uw werknemer van toepassing is. U krijgt vooraf een opgave van de kosten.

Privacy

We hechten er aan de privacy van uw werknemer te waarborgen. U ontvangt als werkgever alleen informatie over het verloop en de uitkomst van het schuldhulp-traject.

Meer informatie over wat wij kunnen bieden vindt u in de folder ‘Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde’.