Aanvraagformulier persoonlijke lening

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in. Als u tussendoor pauze wilt, kunt u helemaal onderaan deze pagina klikken op 'Opslaan en later doorgaan'. Het formulier wordt dan tijdelijk opgeslagen en u krijgt een e-mail met een link. Als u op die link klikt, kunt u het formulier op een later moment verder invullen. Het formulier wordt pas naar de VKB gestuurd als u op 'Verstuur' klikt.

Informatie over de aanvraag

  • U kunt geen persoonlijke lening aanvragen indien u een onderneming heeft (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).
  • Het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie leidt tot afwijzing van de aanvraag.
  • Om uw aanvraag te kunnen registeren en te behandelen, verwerken we persoonsgegevens over u. Zo worden uw persoonsgegevens opgenomen in het cliëntsysteem van de VKB. Op het verwerken van uw persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. In een privacyverklaring hebben we aangegeven hoe we met uw gegevens omgaan. Deze verklaring vindt u op onze website.
  • Voor de behandeling en beoordeling van uw aanvraag heeft de VKB informatie nodig. Daarvoor vragen we ook informatie en persoonsgegevens op bij anderen. Zo zijn we wettelijk verplicht informatie op te vragen bij Bureau Krediet Registrate (BKR) te Tiel. Als we uw aanvraag toekennen, zijn we ook verplicht uw lening te registreren bij BKR. Deze registratie kan gevolgen hebben als u in de toekomst een lening wilt afsluiten. Daarnaast kunnen we u in sommige gevallen vragen om zelf bij uw gemeente informatie op te vragen over de hoogte van een eventuele uitkering en over eventuele openstaande vorderingen.
  • De VKB kan aanvullende voorwaarden stellen om uw betalingsverplichtingen te garanderen. Vaak wordt de voorwaarde gesteld dat u de VKB machtigt om de maandelijkse aflossing rechtstreeks van uw inkomensverstrekker in ontvangst te nemen.
  • Lees onze folder en het kredietprospectus voordat u een lening aanvraagt.

1. Algemeen

NAW aanvrager en evt. partner

Aanvrager

2. Inkomen/uitgaven

Aanvrager

Inkomsten
Per week
Per maand
Gezamenlijke uitgaven van u en uw partner, als u die hebt
Exclusief evt. huurtoeslag
Exclusief voorlopige teruggave

3. Overige informatie

Zo ja, licht dit toe bij onderdeel 4 hierna

4. Overige verplichtingen/schulden

5. Uw lening

Vul het netto bedrag in euro's in.

Let op: Als u al een lening bij de VKB heeft, zal de VKB eerst die (oude) lening aflossen. Wat overblijft van de nieuwe lening, wordt (netto) aan u uitbetaald.

6. Opmerkingen

Aanvullende informatie die van belang kan zijn voor de beoordeling van deze aanvraag.

Bijlagen

Toegestande bestandsformaten:
JPG, JPEG, PDF, DOC, DOCX, PNG, TIFF, XLS, XLSX, GIF

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 12 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 12 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 12 files.

Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen!!

7. Ondertekening

Aanvrager