Complimenten en klachten

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Ook dat horen we graag van u.

Klacht?

Heeft u een klacht over het werk van de VKB? Bent u ontevreden over de manier waarop u bent behandeld? Heeft u een kritische opmerking over de VKB? Laat het ons weten. Uw klacht kan ons helpen ons werk beter te doen.

Hoe?

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

Let op: u kunt het klachtenformulier niet gebruiken voor het indienen van een bezwaar tegen een besluit (beschikking) van de VKB.

Wanneer?

Laat het ons zo snel mogelijk weten wanneer u een klacht heeft. Wij kijken dan zo snel mogelijk naar een oplossing. Uw klacht moet zo snel mogelijk bij ons worden ingediend. Wij behandelen uw klacht binnen zes weken. Soms hebben we meer tijd nodig. Wij laten u weten wanneer we meer tijd nodig hebben.

Wat doen wij met uw klacht?

Wij laten u snel weten dat wij uw klacht ontvangen hebben. Wij nemen contact met u op. Als u wilt mag u uw klacht toelichten. Wij maken een verslag van het gesprek. Soms is een gesprek al genoeg om het probleem op te lossen. Als een gesprek het probleem niet kan oplossen nemen we een beslissing over uw klacht. Wij laten u in een brief weten wat wij van uw klacht vinden.

Wilt u meer weten? Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u in ons klachtenreglement.

Niet eens met de beslissing?

Wij doen ons best om uw klacht goed op te lossen. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw klacht. U kunt dan contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Meer informatie vindt u op www.nationaleombudsman.nl.

Beschermingsbewind

Heeft u een klacht over beschermingsbewind? Ook dan kan de VKB uw klacht behandelen. U kunt uw klacht ook indienen bij de kantonrechter. Bent u het niet eens met onze beslissing? Ook dan kunt u uw klacht voorleggen aan de kantonrechter.

Aanbestedingsklachten (alleen voor zakelijke relaties VKB)

Heeft u een klacht in het kader van een aanbestedingsprocedure van de VKB? Dan is een specifieke klachtenprocedure van toepassing.
Klik hier om die procedure te lezen en het klachtenformulier te downloaden.

Klachtenreglement VKB

Klachtenformulier

Lees hier hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.