Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een door de rechter opgelegde maatregel die is bedoeld voor inwoners ouders dan 18 jaar die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. De medewerker van de afdeling beschermingsbewind beschermt het vermogen van de inwoner en behartigt namens hem of haar zijn financiële belangen. Degene die onder bewind is gesteld mag dan niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Er zijn wettelijk twee soorten of gronden voor beschermingsbewind, namelijk regulier bewind en schuldenbewind.

Regulier bewind
Een inwoner komt onder bewind te staan als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand. Een regulier beschermingsbewind traject is in beginsel voor onbepaalde tijd. Dit bewind stopt alleen bij opheffing door de kantonrechter of door het overlijden van de inwoner.

Schuldenbewind
Een inwoner komt onder bewind als gevolg van verkwisting of een problematische schuldensituatie. Een schuldenbewind traject duurt in principe zolang als de situatie van verkwisting of de schuldensituatie aanwezig is.

Beschermingsbewind is géén wettelijke taak voor gemeenten. De meeste gemeenten voelen het echter wel als hun verantwoordelijkheid om hun inwoners te ondersteunen door goede advisering van bewindvoerders. Het gaat immers om een kwetsbare groep inwoners die door omstandigheden niet in staat is de eigen financiën te beheren en te regelen. Dat betekent dat gemeenten zich betrokken voelen bij de wijze waarop beschermingsbewind in hun gemeenten wordt ingevuld.

Inwoners die onder bewind komen moeten dat zelf betalen. In veel gevallen heeft de inwoner niet de mogelijkheid om dit zelf te betalen. Als de inwoner inderdaad niet zelf deze kosten kan dragen wordt er een beroep gedaan op de bijzondere bijstand van de gemeente. De gemeente vergoed deze kosten dan namens de inwoner.