Persoonlijke lening

Geld lenen bij de Volkskredietbank is net even anders dan geld lenen bij een andere bank. Wij hanteren sociale leningsvoorwaarden: wij geven ook leningen aan inwoners met een laag inkomen of met een registratie bij Bureau Kredietregistratie in Tiel. Ook kan een inwoner bij ons een relatief klein bedrag lenen. De mogelijkheden hangen af van het vrij besteedbaar inkomen, anders gezegd het bedrag dat de inwoner maandelijks overhoudt nadat alle vaste lasten van het inkomen zijn afgetrokken. Hoe hoger het vrij besteedbaar inkomen, hoe hoger het leenbedrag kan zijn. Ook de gezinssamenstelling en de looptijd van de lening spelen een rol.

De kredietadviseur van de VKB kan voor elke persoonlijke situatie advies geven hoeveel er kan worden geleend. Hierin denkt de VKB met de inwoner mee, bijvoorbeeld of de looptijd van de lening gelijk loopt met het product dat gekocht is van de lening. Als voorbeeld: als een inwoner een wasmachine koopt die 5 jaar mee moet gaan, dan kan een looptijd van 3 jaar slim zijn om af te spreken. Immers, dan heb je nog 2 jaar over om alvast te sparen voor een nieuwe wasmachine.

Lenen kost geld, ook bij de VKB. De lening wordt in vooraf afgesproken aantal termijnen terugbetaald. Neem contact met de VKB op om de voorwaarden te bespreken, de kredietadviseur is graag van dienst.

Informatie over de aanvraag

  • U kunt geen persoonlijke lening aanvragen indien u een onderneming heeft (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).
  • Het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie leidt tot afwijzing van de aanvraag.
  • Om uw aanvraag te kunnen registeren en te behandelen, verwerken we persoonsgegevens over u. Zo worden uw persoonsgegevens opgenomen in het cli├źntsysteem van de VKB. Op het verwerken van uw persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. In een privacyverklaring hebben we aangegeven hoe we met uw gegevens omgaan. Deze verklaring vindt u op onze website.
  • Voor de behandeling en beoordeling van uw aanvraag heeft de VKB informatie nodig. Daarvoor vragen we ook informatie en persoonsgegevens op bij anderen. Zo zijn we wettelijk verplicht informatie op te vragen bij Bureau Krediet Registrate (BKR) te Tiel. Als we uw aanvraag toekennen, zijn we ook verplicht uw lening te registreren bij BKR. Deze registratie kan gevolgen hebben als u in de toekomst een lening wilt afsluiten. Daarnaast kunnen we u in sommige gevallen vragen om zelf bij uw gemeente informatie op te vragen over de hoogte van een eventuele uitkering en over eventuele openstaande vorderingen.
  • De VKB kan aanvullende voorwaarden stellen om uw betalingsverplichtingen te garanderen. Vaak wordt de voorwaarde gesteld dat u de VKB machtigt om de maandelijkse aflossing rechtstreeks van uw inkomensverstrekker in ontvangst te nemen.