Over de Volkskredietbank

De Volkskredietbank biedt namens de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Oldambt, Pekela en Veendam schuldhulpverlening aan inwoners die financiële problemen hebben.

Het doel van onze dienstverlening is om inwoners bij te staan wanneer er geldzorgen zijn en hen mee te helpen financieel zelfredzaam te worden. Afhankelijk van de situatie biedt de VKB passende dienstverlening. We vinden het belangrijk om te weten wat klanten van onze dienstverlening vinden, daarom voeren we regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit.

Visie

De VKB heeft in 2021 een nieuwe visie en missie geformuleerd. De VKB is dé inwonersgerichte, betrouwbare, deskundige dienstverlener die inwoners met geldzorgen bijstaat. De VKB heeft een ondernemende houding en levert maatwerk vanuit een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen. Dit doet VKB samen met andere organisaties om zo op integrale wijze een bijdrage te leveren aan een meer duurzame toekomst voor onze inwoners.

Missie

Waar wij aan werken vanuit onze missie is een schulden(zorgen)vrije toekomst voor alle inwoners. Daarbij hebben wij de ambitie geformuleerd om in 2025 alle inwoners met geldzorgen in beeld te hebben en bieden wij hen passende hulp.

Kernwaarden

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden: Inwonergericht, Deskundig, Betrouwbaar en Resultaatgericht.

Waar we werken

Het kantoor van de VKB is gevestigd in Appingedam. Ook werken wij op diverse gemeentelijke locaties. Onze medewerkers zijn in de gelegenheid om volledig op locatie te werken, waardoor het ook mogelijk is om een afspraak te maken op een locatie van een samenwerkende organisatie.

Bestuur

De VKB kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur houdt algemeen toezicht op de VKB, het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het directe toezicht op de VKB. Het Bestuur voert regelmatig overleg met de directeur.

Mariëtte de Visser - Voorzitter, Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Hennie Hemmes    - Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Gert Engelkens      - Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Annelies Kleve       - Lid Algemeen Bestuur
Hans Ronde           - Lid Algemeen Bestuur

Vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn in beginsel openbaar toegankelijk. Wilt u deelnemen aan de vergadering, neem dan contact met ons op.

Management

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de VKB. Samen met het managementteam werkt zij aan de ontwikkeling van de organisatie en de uitvoering van het beleid zoals afgesproken met de gemeenten.

Sharon Smit - Directeur VKB

Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeenten

In de eerste helft van 2021 is in de gemeenteraden van de betreffende gemeenten het Beleidsplan Schuldhulpverlening besproken. De raden zetten kaders uit op welke manier invulling gegeven kan worden door gemeenten aan schuldhulp voor hun inwoners. Wanneer de gemeenteraden het beleidsplan hebben vastgesteld, werkt de VKB namens de gemeente mee aan de uitvoering van dit beleidsplan. Het plan is inmiddels vastgesteld en is opgesteld voor een periode van vier jaar.

Beleidsplan SHV 2021-2024


Beleidsregels Schuldhulpverlening

Om het beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 te kunnen uitvoeren, heeft het bestuur van de VKB regels opgesteld. Deze regels noemen we de Beleidsregels Schuldhulpverlening. De beleidsregels gaan over wanneer een inwoner wordt toegelaten tot schuldhulpverlening en de voorwaarden die daarbij gelden. Ook gaan ze over welke verplichtingen de VKB kan opleggen en wanneer schuldhulpverlening kan worden geweigerd of worden beëindigd.

Beleidsregels SHV

Gemeenschappelijke Regeling

De Volkskredietbank is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Oldambt, Veendam en Pekela. Een Gemeenschappelijke Regeling is een besluit tot samenwerking tussen in dit geval de vijf gemeenten ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die bestuursorganen. In Nederland bepaalt de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening dat gemeenten de verantwoordelijkheid dragen voor mensen met schulden en financiële problemen. De vijf gemeenten hebben de VKB opgericht om namens hen uitvoering te geven aan schuldhulpverlening namens hen.

Werken bij VKB