Werkgeversloket

De Volkskredietbank is er ook voor werkgevers gevestigd in de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Oldambt, Pekela en Veendam die vragen hebben over werknemers met financiële problemen.

Het aantal werknemers met financiële problemen groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Hoewel de werknemer in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar situatie, kunt u als werkgever ook zeker een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde.

Wanneer uw werknemer financiële problemen of problematische schulden heeft, dan heeft dit vaak gevolgen voor de inzetbaarheid van de werknemer. Vaak zien we dat een onzeker financiële positie van werknemers kan leiden tot slapeloosheid of concentratieproblemen. Op het werk kan zich dit vertalen in het maken van fouten of (regelmatig) ziekteverzuim.

Hoe herkent u als werkgever of een werknemer financiële problemen ervaart?

Concentratieproblemen, stress, frequent verzuim, (regelmatig) verzoek om voorschot en/of lening en loonbeslag: dit zijn signalen die kunnen wijzen op financiële moeilijkheden. Is dit bij uw werknemer het geval, dan kunt u hem of haar ondersteuning bieden door de inzet van schuldbemiddeling via de VKB.

Maakt u zich zorgen over de financiële situatie van uw werknemer en zoekt u hulp?

De werkgever meldt de werknemer telefonisch of per mail aan bij de VKB. In afstemming met de werkgever wordt er een afspraak met de werknemer gemaakt, dit om een volledig beeld van de situatie te krijgen. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak welke met werknemer en werkgever wordt besproken. We hechten er aan de privacy van uw werknemer te waarborgen. U ontvangt als werkgever alleen informatie over het verloop en de uitkomst van het schuldhulp-traject.

Wat zijn de kosten?

Wij werken met verschillende pakketten, waaraan tarieven zijn verbonden. Op basis van het eerste gesprek met uw werknemer bepalen we in overleg met u welk pakket op uw werknemer van toepassing is. De werkgever krijgt vooraf een opgave van de kosten.