Schuldhulpverlening

Inwoners kunnen zich rechtstreeks melden bij de VKB met hun vragen over geld of schuldenproblematiek. Daarnaast worden inwoners doorverwezen via de gemeente of ketenpartners naar de VKB.

Wanneer inwoners met beginnende of problematische schulden zich melden bij de VKB, worden ze opgevangen door medewerkers van de VKB. Onze medewerkers hebben veel ervaring in het luisteren en inschatten van de situatie van de inwoner. Daarop wordt een intakegesprek ingepland met een consulent.

De consulent stelt in het intakegesprek vast wat de situatie is en welke hulp er nodig is. Met een resultaatgericht plan van aanpak wordt de juiste vorm van schuldhulpverlening ingezet voor de inwoner. In sommige gevallen kan de consulent een crisisinterventie toepassen, bijvoorbeeld als een huisuitzetting dreigt of afsluiting van gas, water of licht.

De consulent levert maatwerk. Dat wil zeggen, een persoonlijke werkwijze die aansluit op de situatie van de inwoner. De consulent blijft zoveel mogelijk de contactpersoon voor een inwoner tijdens de gehele periode bij de VKB (uitzondering hierop is bewindvoering).

De VKB werkt op verschillende locaties in vijf gemeenten: Pekela, Veendam, Oldambt, Eemsdelta en Het Hogeland. Waar mogelijk kan het gesprek bij de inwoner thuis plaatsvinden.

De VKB biedt diverse vormen van schuldhulpverlening: budgetcoaching, budgetbeheer, schuldregeling en een aanvraag WSNP. Daarnaast voert de VKB bewindvoering uit voor klanten met schulden of een geestelijke of fysieke beperking.

Schuldregeling

Wanner de schulden zo hoog zij dat deze niet volledig zijn af te lossen, dan kan een minnelijke schuldregeling een oplossing zijn. Er zijn twee soorten minnelijke schuldregelingen: schuldbemiddeling en schuldsanering.

De looptijd van een minnelijke schuldregeling is 18 maanden. Bij een minnelijke schuldregeling neemt de consulent Schuldregeling namens de inwoner contact op met alle schuldeisers en doet een minnelijk voorstel tegen finale kwijting. ‘Minnelijk’ betekent dat de schuldeisers niet verplicht zijn om akkoord te gaan met het voorstel. ‘Kwijting’ houdt in dat de inwoner een deel van de schuld niet hoeft terug te betalen.

De consulent Schuldregeling bespreekt samen met de inwoner de mogelijkheden van een minnelijke schuldregeling. Wanneer de inwoner akkoord is met de overeenkomst kan de schuldregeling van start gaan.

De eerste stap is het maken van een schriftelijke inventarisatie van de schulden. Vervolgens wordt met de inwoner het schuldenoverzicht gedeeld. Namens de inwoner neemt de VKB contact op met alle schuldeisers om een schuldregelingsvoorstel te doen. In dit schuldregelingsvoorstel krijgen de schuldeisers een aanbod om akkoord te gaan met een percentage van de vordering. Daarbij doet de VKB het verzoek om de rest van de schuld kwijt te schelden. Wanneer alle schuldeisers akkoord zijn is de schuldregeling geslaagd. Er zijn twee vormen om het aanbod aan de schuldeiser te voldoen: saneringskrediet of een schuldbemiddeling.

Bij een saneringskrediet doen wij de schuldeisers een aanbod om de schulden ineens af te kopen. Gaan de schuldeisers hiermee akkoord, dan heeft de inwoner alleen nog een schuld bij de VKB, die binnen 18 maanden afgelost moet worden. Een saneringskrediet biedt snel rust en stabiliteit aan de inwoner. Schuldeisers worden direct betaald voor het afgesproken bedrag. Schuldeisers hebben dus direct zekerheid. Na 18 maanden is de inwoner schuldenvrij. Het saneringskrediet heeft de voorkeur van de VKB.

Wanneer een saneringskrediet niet wordt geaccepteerd door schuldeisers wordt er gekozen voor een schuldbemiddeling. Hierbij worden de schulden niet in een keer afgekocht, maar wordt dit pas na 18 maanden gedaan. Dat betekent dat de schuldeisers deze 18 maanden in beeld blijven. Wanneer de inwoner zich heeft gehouden aan de voorwaarden, is de inwoner na 18 maanden schuldenvrij.

Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

Bij een minnelijke schuldregeling nemen wij namens de inwoner contact op met alle schuldeisers en doen een minnelijk voorstel tegen finale kwijting. Wanneer een of meer schuldeiser(s) niet akkoord gaan met het treffen van een schuldregeling kan de minnelijke schuldregeling niet slagen. Dan kan de inwoner bij de rechtbank een aanvraag indienen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Het verschil met de minnelijke schuldregeling (waarbij de schuldeiser vrijwillig akkoord gaat) is dat bij de wettelijke schuldregeling de rechter dit oplegt aan de schuldeiser. De VKB stelt samen met de inwoner de verklaring op die de rechtbank hiervoor nodig heeft.

Budgetbeheer

De consulenten werken samen met inwoners toe naar financiële zelfredzaamheid. Met behulp van maatwerk en coaching wordt de dienstverlening afgestemd op de individuele situatie van de inwoner. Afhankelijk van de situatie van de inwoner wordt een vorm van budgetbeheer ingezet.

De inwoner staat in contact met zijn of haar consulent om het financieel beheer zelf zo goed mogelijk in de vingers te krijgen. Coaching kan ook onderdeel uitmaken maken van budgetbeheer. Elke situatie wordt afzonderlijk begeleid door een eigen consulent, waardoor er een stabiele relatie ontstaat tussen de inwoner en de VKB. Dit geeft de inwoner rust, vertrouwen en overzicht.

Schuldhulp aan ondernemers

De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening heeft bepaald dat per 1 januari 2021 gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bieden van schuldhulp aan ondernemers.

De VKB werkt samen met meerdere gemeenten en andere professionele instanties die schuldhulp aan ondernemers bieden.