Training Professionals

Maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties en andere instanties kunnen te maken krijgen met klanten die financiële problemen hebben. Het vroegtijdig signaleren van financiële problematiek is belangrijk om de persoonlijke situatie van de klant zo snel mogelijk inzichtelijk te krijgen, niet in de laatste plaats in het belang van de klant zelf. Niet altijd wordt er erkend dat er een hulpvraag is of zou moeten zijn. In deze training aan professionals wordt inzicht geboden in het verbeteren van signalering van schuldenproblematiek en hoe dit met de klant bespreekbaar te maken.

De training wordt ook aangeboden voor professionals uit verschillende instanties, ter bevordering van de onderlinge samenwerking in het sociaal domein.

Het resultaat van de training is:

  • Herkennen van schuldensituaties bij klanten
  • Verbeteren van gesprekstechnieken om dit bespreekbaar te maken met de klant
  • Vergroten van de kennis op welke wijze deze klanten begeleid en doorverwezen kunnen worden

Voor wie?
Professionals van organisaties en instanties die te maken kunnen krijgen met klanten met schuldenproblematiek

Hoe lang duurt het?

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze cursus? Vul dan het formulier hieronder in.

Lees hier hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.