Klachten

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen: via het klachtenformulier, per brief of per mail via klachten@vkb.nl.
Een officiële klacht moet ondertekend zijn. Als wij een niet ondertekende klacht ontvangen, vragen wij u op een later moment uw klacht alsnog te ondertekenen.

Termijn

Een klacht moet worden ingediend binnen twee maanden nadat het voorval waarover u wilt klagen heeft plaatsgevonden.
Na ontvangst van uw klacht doen wij binnen zes weken een uitspraak hierover. Deze termijn kan eventueel met vier weken worden verlengd. Is dit het geval, dan ontvangt u hierover bericht.

Procedure

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging en beoordelen wij eerst of uw klacht volgens ons klachtenreglement in behandeling genomen kan worden.
Bij de behandeling van uw klacht bieden we u de mogelijkheid nog een toelichting te geven. U ontvangt de beslissing over uw klacht schriftelijk.
Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u in het klachtenreglement.

Niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing die over uw klacht is genomen? Dan kunt u uw klacht en onze afhandeling daarvan voorleggen aan:

Nationale ombudsman

Voor meer informatie en contactgegevens: www.nationaleombudsman.nl

Bij een klacht over beschermingsbewind

U kunt uw klacht voorleggen aan de kantonrechter van de rechtbank die u onder bewind heeft gesteld. U kunt daarvoor contact opnemen met of een brief sturen naar de betreffende rechtbank. Ook in dat geval is het verstandig dat u eerst uw klacht heeft ingediend bij de VKB.