Open Overheid

Sinds 1 juli 2022 heeft de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur vervangen. De Woo is onder andere bedoeld om de toegang tot informatie bij overheden voor iedereen te verbeteren. De juridisch beleidsadviseur van de VKB is de contactpersoon voor de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie bij de VKB.

Als u vragen heeft over de beschikbaarheid van publieke informatie van de VKB dan kunt u mailen naar: juridischezaken@vkb.nl