Beschermingsbewind

Als u langdurig niet in staat bent zelf uw financiële zaken goed te regelen, kan de VKB optreden als uw bewindvoerder.
Lees meer hierover in de folder Beschermingsbewind. Deze vindt u bij 'Meer informatie over onze producten en dienstverlening'.

Hoe kan beschermingsbewind eindigen?
Beschermingsbewind eindigt bij overlijden van een cliënt, als de Rechtbank het beschermingsbewind opheft of als de termijn voor een tijdelijk bewind is verstreken.
Als u het beschermingsbewind wilt laten eindigen moet u een verzoek hiervoor indienen bij de Rechtbank. Dit kan in overleg met uw beschermingsbewindvoerder, maar dit kunt u ook zelf doen door een brief te schrijven aan de Rechtbank, sector Kanton. Hierin vraagt u om het opheffen van het beschermingsbewind, met daarbij de reden hiervoor. De Rechtbank zal het oordeel van de beschermingsbewindvoerder vragen en dan een besluit nemen over  uw verzoek.
Hoelang duurt beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt in principe uitgesproken voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat het blijft bestaan totdat de Rechtbank besluit tot beëindiging van het beschermingsbewind.
Beëindiging kan op verzoek van u of van de beschermingsbewindvoerder en moet door de Rechtbank worden besloten. U kunt beschermingsbewind dus niet zomaar opzeggen.
In bijzondere gevallen kan er beschermingsbewind worden uitgesproken voor een bepaalde tijd. Dit komt echter niet veel voor.

Wat is het verschil tussen een WSNP-bewindvoerder en een beschermingsbewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder beheert uw inkomen en vermogen en doet dit op uw eigen verzoek. Beschermingsbewind kan pas worden toegekend als u zelf bij de Rechtbank hiertoe hebt verzocht. Het is de taak van de beschermingsbewindvoerder om uw financiële belangen goed te behartigen.
Een WSNP-bewindvoerder wordt door de Rechtbank aangewezen als uw schulden via een wettelijke schuldsanering worden opgelost. Een WSNP-bewindvoerder is altijd tijdelijk en hij gaat alleen over het oplossen van uw schulden. Het is de taak van de WSNP-bewindvoerder om de belangen van uw schuldeisers te behartigen. Er zijn daarnaast nog veel praktische verschillen tussen een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder. Zo heeft u met een WSNP-bewindvoerder een postblokkade. Al uw post gaat naar uw WSNP-bewindvoerder. Bij beschermingsbewind is dit niet het geval.
U kunt tegelijkertijd een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder hebben.

Wat kost beschermingsbewind?
De kosten van beschermingsbewind bestaan uit de vergoeding voor de beschermingsbewindvoerder. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de gezamenlijke Rechtbanken. De geldende tarieven vindt u in het tarievenoverzicht. Deze vindt u onder ‘Meer informatie”. Als u een laag inkomen heeft kan er voor deze kosten bijzondere bijstand worden aangevraagd.